Groep 4 Konijnenhol

Konijnenhol is het schooljaar 2016-2017 begonnen met kinderen uit verschillende groepen 3. Binnen een paar weken waren de leerlingen en de juffen al aan elkaar gewend en nu is het net alsof het nooit anders geweest is.

In Konijnenhol zijn 28 kinderen, 12 jongens en 16 meisjes, mooi verdeeld dus. Iedereen heeft zo zijn specialiteiten en daar wordt het alleen maar leuker door. 

Juf Hilja geeft alle dagen les, uitgezonderd 19 dinsdagen. Op deze dagen krijgen de kinderen les van juf Astrid Leopold of juf Nicky de Groot.

Meneer Rob geeft de gymlessen op maandag en dinsdag.

Ook hebben de kinderen vioolles van juf Renske en juf Anita, van de muziekschool.

Er wordt hard gewerkt, toetsen gemaakt enz. enz.